Impresum

Údaje podle § 5 TMG (Zákona o telemédiích):
Fuhrmann Medical s.r.o.
Habartov, Komenského 404, PSČ 35709

IČO: 00872504
DIČ: CZ00872504

Právní forma: společnost s ručením omezeným
Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Plzni, v oddíl C, vložka 4922

člen koncernu Fuhrmann

Zastoupena:
Fuhrmann GmbH, zastoupena jednatelem společnosti Arndtem Fuhrmannem

Contact:
Telephone: +420 352 302 516
Email: info@fuhrmann-medical.com

Rejstřík:
Zapsána v obchodním rejstříku.
Rejstříkový soud: Obvodní soud v Siegburgu
Rejstříkové číslo: 2474

DPH:
DIČ podle §27 a zákona o dani z obratu:
DE 123108396

Za obsah zodpovídá podle § 55 odst. 2 státní smouvy o rozhlase a telemédiích:
Fuhrmann GmbH
Arndt Fuhrmann (jednatel společnosti)
Průmyslová zóna Bövingen 139
53804 Much

Urovnání sporu
Nejsme ochotni ani povinni účastnit se řízení o urovnání sporu na místě pro urovnání spotřebitelských sporů.

Záruka za obsah
Jako poskytovatel služeb jsme podle § 7 odst. 1 zákona o telemédiích zodpovědni za vlastní obsah na těchto stránkách podle všeobecných zákonů. Podle §§ 8 až 10 zákona o telemédiích nejsme však jako poskytovatel služeb povinni kontrolovat zprostředkovávané nebo ukládané cizí informace nebo pátrat podle okolností, které poukazují na neoprávněnou činnost.

Povinnosti k odstranění nebo zablokování používání informací podle všeobecných zákonů zůstávají tímto nedotčeny. Příslušné ručení je však možné až od doby povědomí o konkrétním porušení práva. V případě oznámení příslušného porušení práva bude tento obsah obratem odstraněn.

Záruka za odkazy
Naše nabídka obsahuje externích webové stránky třetích osob, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme za tento cizí obsah převzít žádnou záruku. Za obsah stránek pod odkazy zodpovídá vždy příslušný poskytovatel nebo provozovatel. Stránky pod odkazy byly na možné právní přestupky zkontrolovány v době vytvoření odkazu. V době vytvoření odkazu nebylo možné poznat protiprávní obsah. Stálá kontrola obsahu propojených stránek není však bez konkrétního záchytného bodu pro porušení práva myslitelná. V případě oznámení porušení práva budou takovéto propojené odkazy
obratem odstraněny.

Autorské právo
Obsah a dílo vytvořené provozovatelem stránek na těchto stránkách podléhají německému autorskému právu. Rozmnožování, zpracování, rozšiřování a každý způsob využití mimo rámec autorských práv si vyžaduje písemného souhlasu příslušného autora, resp. zhotovitele. Stahování a kopie těchto stránek jsou povoleny pouze pro soukromé, nikoliv komerční použití. Pokud nebyl obsah těchto stránek vytvořen provozovatelem, dbá se autorských práv třetí osoby. Zejména jsou obsahy třetích osob jako takové označovány. Budete-li přesto upozorněni na porušování autorských práv, žádáme Vás o příslušné upozornění. V případě oznámení porušování práv bude takový obsah obratem odstraněn.