Informace pro Oznamovatele

V souladu se směrnicí EU č. 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů můžete podat oznámení:

  • elektronicky na e-mailové adrese: oznamovatel@fuhrmann-medical.com
  • telefonicky na telefonní lince: 352 302 516 (provozní doba telefonní linky je v pracovní dny od pondělí do pátku od 9:00 hod. do 13:00 hod.).  Telefonický hovor není zaznamenáván, zaznamenán může být pouze se souhlasem oznamovatele. O telefonicky podaném oznámení bude sepsán záznam, s následnou možností přepis ústního oznámení zkontrolovat, případně upravit a odsouhlasit stvrzením podpisem oznamovatele.
  • písemně na adresu Fuhrmann Medical s.r.o., Komenského 404, 357 09 Habartov.  Oznámení musí být podáno v řádně zalepené obálce opatřené nápisem „WHISTLEBLOWING – K RUKÁM POVĚŘENÉ OSOBY – NEOTVÍRAT. Při nesplnění této podmínky nelze zcela garantovat utajení totožnosti oznamovatele nebo důvěrnost sdělovaných informací.
  • osobně, a to po předchozí domluvě s příslušnou osobou, a to v předem sjednaný termín v pracovní dny od pondělí do pátku od 9:00 hod. do 13:00 hod.

Vnitřní oznamovací systém společnosti Fuhrmann Medical s.r.o. upravuje dokument – Směrnice o vnitřním oznamovacím systému (https://oznamovatel.justice.cz/wp-content/uploads/2023/07/Ochrana-oznamovatelu-vzorovy-vnitrni-predpis-komentar.pdf).